SIZE:
  1. Shredded Utility Short - Denim & Supply  Pants & Shorts - RalphLauren.com
    Shredded Utility Short
  2. Patchwork Mini-Short - Denim & Supply  Pants & Shorts - RalphLauren.com
    Patchwork Mini-Short