1. Ruffled Polo Dress & Bloomer - Baby Girl Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Ruffled Polo Dress & Bloomer
  • Course Yellow
  • Garden Rose
  • Island Aqua
  • Pale Purple
 2. Stretch Mesh Gingham Dress - Baby Girl Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Stretch Mesh Gingham Dress
  • Pink/White
  • Blue/White
 3. Polka-Dot Polo Dress & Bloomer - Baby Girl Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Polka-Dot Polo Dress & Bloomer
 4. Patchwork Polo Dress & Bloomer - Baby Girl Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Patchwork Polo Dress & Bloomer
 5. Polka-Dot Polo Dress & Bloomer - Baby Girl Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Polka-Dot Polo Dress & Bloomer
 6. Baby Girl Polo Dress & Bloomer - Personalization Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Baby Girl Polo Dress & Bloomer
  • Course Yellow
  • Garden Rose
  • Pale Purple
  • Carmel Pink
 7. Striped Polo Dress & Bloomer - Baby Girl Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Striped Polo Dress & Bloomer
  • Fresco Blue
  • Sedona Orange
  • White
 8. Cotton Polo Romper - Baby Girl Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Cotton Polo Romper
  • Fresco Blue
  • Sedona Orange
 9. Polo Dress & Bloomer Set - Baby Girl Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Polo Dress & Bloomer Set
 10. Polo Dresses & Shortalls Set - Baby Girl Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Polo Dresses & Shortalls Set
 11. Baby Girl Dress & Bloomer - Personalization Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Baby Girl Dress & Bloomer
  • Bolivian Blue
  • Heritage Pink
 12. Baby Girl Polo Dress & Bloomer - Personalization Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Baby Girl Polo Dress & Bloomer
  • Club Purple
  • Bermuda Pink
 13. Baby Girl Bear Dress & Bloomer - Personalization Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Baby Girl Bear Dress & Bloomer
  • Bermuda Pink
  • Carmel Pink
 14. Pima Cotton Dress & Bloomer - Baby Girl Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Pima Cotton Dress & Bloomer
 15. Pima Cotton Dress & Bloomer - Baby Girl Dresses & Rompers - RalphLauren.com
  Pima Cotton Dress & Bloomer